Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/xanten.nu/public_html/_back_end/_cms_inc/_cms_skeleton/dbConnect.inc.php on line 7
functies | wie | Van Xanten - Advies en procesmanagement kunst en cultuur Loading...
 

 functies

Senior adviseur kunst en ruimte
2015-nu

Sinds 2015 werk ik parttime als senior adviseur kunst en ruimte voor het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Hier adviseer ik over allerlei vraagstukken m.b.t. kunst en omgevingskwaliteit, Landkunst en gebiedsontwikkeling. De Zuiderwaterlinie heeft mijn speciale aandacht. 

Secretaris stichting Ruimte Denken
2014-nu

In 2014 hebben wij de stichting Ruimte Denken opgericht als vervolg op het symposium Ruimte Denken, vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling (2013). De stichting zet zich in om verbeelding en creativiteit actief in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken en processen. Met dit symposium is bij een groot en divers samengesteld publiek de inbreng van beeldend kunstenaars en vormgevers bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. Wanneer kunstenaars en vormgevers vroeg in het planproces worden ingeschakeld, kan er veel ruimte ontstaan voor creatieve oplossingen. En zo zal de belevingswaarde van onze omgeving een impuls krijgen. Voorafgaand aan het symposium hebben wij in opdracht van provincie Gelderland drie ateliers georganiseerd.
Het symposium was succesvol met 225 deelnemers vanuit verschillende vakgebieden: kunstenaars, vormgevers, (landschaps-)architecten, filosofen, gebiedsontwikkelaars, ingenieurs, opdrachtgevers en overheden.
http://www.ruimte-denken.nl

Voorzitter kunstadviescommissie
gemeente Helmond, 2013-nu

De gemeentelijke kunstadviescommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over alle aanvragen voor subsidie voor kunstprojecten.

Voorzitter bestuur Motel Spatie
2013-nu

Motel Spatie is een nieuwe Artist in Residence (AIR) in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Een bijzondere AIR omdat hier geen vaste curator de dienst uitmaakt, maar het principe van C.I.Y. wordt gehanteerd: Curate It Yourself. Binnen- en buitenlandse kunstenaars verblijven een aantal weken in de wijk en sluiten zich niet op in het atelier maar zoeken de wijkbewoners op met activiteiten. Daarna geven zij het stokje door aan een volgende kunstenaar: C.I.Y. Motel Spatie is een nieuwkomer binnen het Arnhemse subsidieveld en komt voort uit de activiteiten Locatie Spatie, het wijkplatform van de cultuurscout van het Kunstbedrijf in Presikhaaf, Arnhem.
http://www.motelspatie.nl

Regiegroep Kunst en Infra
Voorzitterschap en procesmanagement

Provincie Gelderland, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, 2007-2010

Van 2007 tot 2010 ben ik voorzitter van de provinciale ambtelijke regiegroep Kunst en Infra. Deze regiegroep ontwikkelt het meerjarenprogramma voor kunst langs de provinciale wegen, adviseert de programmamanager en zorgt ervoor dat de kunstprojecten uitgevoerd en afgestemd worden met andere infrastructurele of ruimtelijke projecten. Daarnaast zorgt de regiegroep voor beleidsontwikkeling en (politiek) draagvlak door diverse onderzoeksprojecten of debatten te organiseren.
Vanwege de reorganistatie binnen Provincie Gelderland is het voorzitterschap van de regiegroep bij de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer inmiddels ondergebracht bij de onderafdeling Cultuur van Programmeren en Contracteren.


Lid kunstadviescommissie
Gemeente Overbetuwe, 2007-nu

De gemeentelijke kunstadviescommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over kunst in de openbare ruimte.


Lid redactiecommissie LOKO7 t/m LOKO12
Stichting Kunst en Openbare Ruimte, 2007-2012

Het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht organiseert, ondersteund door de Stichting Kunst en Openbare Ruimte, jaarlijks een symposium voor opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen het domein van kunst in opdracht.


Jurylid Verstand van Zand
Dekker van de Kamp, 2006-2008

Vijf jaar lang heeft zandwinner Dekker Van de Kamp een zandsculpturenwedstrijd voor amateurs georganiseerd, die met het gewonnen prijzengeld een zelfgekozen goed doel ondersteunen. Na vijf jaar is het ook tijd de bakens te verzetten: Dekker Van de Kamp oriënteert zich op een nieuw evenement dat van cultureel belang is


Viamiles
Denktank en netwerk voor innovatieve ideeën rond de hoogwaterproblematiek, 2006-2010

ViaMiles verbindt verschillende initiatieven binnen ruimte, water en klimaat. Binnen de denktank worden verschillende combinaties van technische maatregelen, het teruggeven van het rivierengebied aan de burger en de herbezinning op de dijkringen uitgewerkt in recreatieve routes, kunst-, cultuurhistorische en natuurroutes, skatedijken, RiVierdaagse, etc.
functies